Loading...
  • TEDS s.r.o.

    Revízie

    Odborné prehliadky elektrických zariadení
    Odborné skúšky elektrických zariadení
    Opravy, montáže, údržba elektrických zariadení
    Všetky práce aj v prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu
  • TEDS s.r.o.

    Kontroly

    Vyhľadávanie porúch elektrického vedenia
    Identifikácia trás elektrického vedenia
    Defektoskopické kontroly zvarov a materiálov
    Nedeštruktívne testovanie